Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej):

  1. Aktualne Świadectwa Chrztu (wybrane w parafii chrztu nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ślubem). Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
  2. Dowody osobiste.
  3. Wniosek konkordatowy z USC (ważny 6 miesięcy, licząc do daty ślubu!) lub akt ślu­bu cywilnego.
  4. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych.
  5. Zaświadczenie ukończenia katechezy przedślubnej (z Poradnictwa Rodzinnego).
  6. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub od­dzielne świadectwa z religii).

Uwaga! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. I, II i III (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w urzędzie państwowym lub kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego! Rezer­wacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej.

W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się do zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa, na 10 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i potwierdzeniami spowiedzi).