Parafia podzielona jest na 7 rejonów. Na każdy rejon przypada po 2 rejonowych.
Spotkania rejonowych odbywają się w trzeci poniedziałek miesiąca.