Ruch Apostolski Młodzieży

Spotkania RAM-u odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:00