Rada składa się z 24 członków.
W jej skład wchodzi sekcja duszpasterska, charytatywna i gospodarcza. Spotkania odbywają się 4 razy w roku oraz w zależności od potrzeb.